Apostil Tasdikli Tercüme
Apostil Tasdikli Tercüme
27 Mart 2020
Yeminli Tercüme
Yeminli Tercüme
27 Mart 2020
Noter Onaylı Tercüme

Noter Yeminli Tercüme

Noter Onaylı Tercüme Ne Anlama Geliyor?

Noter onaylı tercüme, bir belgenin veya evrakın güvenilir ve konusunda uzman yeminli tercümanlar aracılıyla aslıyla aynı bir biçimde çevrilmiş olduğunu yasal olarak belirten evraktır. Eğer ki bir tercümede noter onayı yoksa tercümenin güvenilirliği yasal olarak ispatlanmamış anlamına gelmektedir.Noter Onaylı Tercüme Ne Anlama Geliyor?

Noter onaylı tercüme ile yeminli tercüman onaylı tercüme farklı işlemlerdir. Bir belgenin sadece yeminli tercüman tarafından onaylanmış olması isteniyorsa, yeminli tercüman imzası ve kaşesi yeterlidir anlamına gelir. Fakat tercümenin noter onaylı olması şart koşulduysa önce yeminli tercüman tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noter aracılıyla noter onayı verilmesi gerekmektedir. Yalnız eğer ki apostil onayı olması şartı var ise, belgenin önce yeminli tercüman tarafından imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir. Sonrada noter tarafından onaylanması lazım, daha sonra illerde valilik tarafından, ilçelerde ise kaymakamlık tarafından apostil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bir kişinin resmî belgesinin noter onaylı mı olacağı yoksa sadece yeminli tercüman onaylı mı olacağı, belgenin verileceği kuruma göre değişiklik gösterir. Bazı kurumlar bazı belgeler için bir tek yeminli tercüman onayı isterken bazı kurumlar ise belgenin noter onaylı olmasını şart gösterebilir. Ama genellikle resmi kurumlarda belgenin noter onaylı olması istenir, belgenin geçerlilik açısından.

Hangi konularda Noter Tercümesi Yapılmış Bir Belgeye Onay Vermeyebilir?

Orijinal belgelerin tercümelerinde noterler, orijinal belgeyi kesinlikle görmek isterler. Mesela bir transkript tercümesinde transkript, fotokopisinden çevrildiyse ve orijinali yoksa noter bu belgenin aslına uygunluğunu kontrol edemediğinden dolayı tercümesine de onay vermeyecektir.

Tercüman bir belgeyi yabancı bir dilden başka yabancı bir dile çevrildiyse, noterin belgeye onay verebilmesi için ilk başta belgenin Türkçeye çevrilmesi o çeviriyi onaylaması ve Türkçe olan çeviriden diğer yabancı dile çevirisi yapılarak son onay verilir.

Noter Ücretleri Nasıl ve Neye Göre Belirlenmektedir?

Sayfa sayısına göre, metnin sayfaya önlü arkalı basılıp basılmaması, metnin uzunluğu ve kısalığı, metnin puntosu, metinde geçen ifadelerin ne tipte olduğu, metinde geçen meblağlar veya metnin niteliği noter onayı ücretlerini belirlemektedir.

Noter onaylı tercümesi talep edilebilecek resmi evraklara ilişkin örnekler nelerdir?

 • Nüfus Cüzdanı Tercümesi
 • Kimlik Belgesi Tercümesi
 • Pasaport Tercümesi
 • Doğum Belgesi Tercümesi
 • Nüfus Belgesi Tercümesi
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi
 • Adli Sicil Kaydı Tercümesi
 • Evlilik Cüzdanı Tercümesi
 • İkametgâh Tercümesi
 • İkamet İzni Tercümesi
 • Oturma İzni Tercümesi
 • Sağlık Raporu Tercümesi
 • Diploma Tercümesi
 • Diploma Denkliği Tercümesi
 • Transkript Tercümesi
 • Sertifika Tercümesi
 • Muvafakat name Tercümesi
 • Vekâletname Tercümesi
 • Mahkeme Tutanağı Tercümesi
 • Patent Belgesi Tercümesi
 • Sözleşme Tercümesi
 • İmza Sirküleri Tercümesi
 • Oda Sicil Kaydı Tercümesi
 • Resmî Gazete Tercümesi
 • Maaş Bordrosu Tercümesi
 • Banka Hesap Dökümü Tercümesi
 • Vize Başvuru Formu Tercümesi
 • Sponsor Mektubu Tercümesi
 • Vize Evrakları Tercümesi
 • Niyet Mektubu Tercümesi
 • Referans Mektubu Tercümesi
 • CV Tercümesi
 • Özgeçmiş Tercümesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbeti Başlat
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Powered by